Radio Portal

Radio Portal

Το Radio Portal είναι ένα custom Site το οποίο κάναμε από το μηδέν.  ήταν και είναι το μοναδικό custom radio portal στην Ελλάδα, έως και σήμερα.

Βεβαία δεν θα παραλείψω ότι πολλες φόρες μας αντιγράφουν, άλλα όχι σε custom.. για να κάνει κάποιος custom κάτι τέτοιο χρειάζεται γνώση και εμπειρία, κάτι που λίγη έχουν στον κλάδο μας. (Radio Portal AlphaServer)

Περιγραφή Έργου

Το Radio Portal είναι ένα custom Site το οποίο κάναμε από το μηδέν

Λεπτομέρειες

Πελάτης Radio Portal AlphaServer
Ημερομηνία Ιούλιος 10, 2020
Κατηγορίες Html Custume
Προβολή Έργου
Alpha Server Company © 1996 - All rights reserved
Top
error: Τα πολλαπλά κλικ και το δεξί είναι απενεργοποιημένα για λόγους ασφαλείας