Η Ελληνική εταιρεία Alpha.Server προσφέρει web hosting σε Ελληνικό σέρβερ, με Ελληνική IP και UPLINK με το GR-IX – με όλους τους Ελληνικούς πάροχους και διασύνδεση με το εξωτερικό!

https://alphaserver.gr

Η Ελληνική εταιρεία Alpha.Server προσφέρει web hosting σε Ελληνικό σέρβερ, με Ελληνική IP και UPLINK με το GR-IX – με όλους τους Ελληνικούς πάροχους και διασύνδεση με το εξωτερικό!
Την νέα εβδομάδα θα προστεθούν ακόμα 8 πακέτα φιλοξενίας site, πάντα σε ελληνικό data center.
τώρα παρέχουμε 4 πακέτα Shared Hosting, και θα προσθέσουμε 4 πακέτα Virtual Private Server (VPS) Hosting, και άλλα 4 πακέτα dedicated Hosting… πάντα σε ελληνική IP ..