τα νέα πάνελ radiostream από την AlphaServer έρχονται να αλλάξουν όλα τα δεδομένα που μέχρι σήμερα ξέραμε.... κάνει όλα όσα δεν κάνει κανένα άλλο πάνελ μέχρι σήμερα.... μια δοκιμή θα σας πείσει είμαστε στην διάθεση σας 24 ώρες για να σας πούμε και να σας δείξουμε τα νέα μας πάνελ
https://www.youtube.com/watch?v=MbZRmkX2nsM&t=11sFriday, May 4, 2018« Πίσω