Φιλοξενία στην Ελλάδα είναι μία υπηρεσία web hosting που παρέχουν διάφορες εταιρείες, βάζοντας ουσιαστικά τις ιστοσελίδες μας σε ελληνικούς servers. 
Καλύτερα, μία εταιρεία μπορεί να μην έχει τους servers της στο εξωτερικό αλλά σε κάποιο ελληνικό data center. 

Εκεί βάζει και τις ιστοσελίδες. 

Η φιλοξενία στην Ελλάδα είναι λίγο πιο ακριβή αλλά παρέχει πλεονεκτήματα στο seo αν πρόκειται για ελληνική ιστοσελίδα και πιο γρήγορη απόκριση αν αυτή έχει Έλληνες επισκέπτες, μιας και γεωγραφικά βρίσκεται πιο κοντά σε αυτούς. 


Tuesday, February 21, 2017

« Πίσω