ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SSL ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

Για ποιον λόγο χρειάζομαι το SSL? Πως το SSL θα ωφελήσει την ιστοσελίδα και κατ’ επέκταση την επιχείρησή μου? Αν δεν έχετε απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα, βρίσκεστε στο σωστό σημείο. Σε αυτό το ... Διάβασε περισσότερο »

16th May 2017
Τι είναι nameservers;

Nameservers είναι οι διακομιστές ή στα αγγλικά οι servers που μεσολαβούν ώστε να συνδεθεί ένα domain με κάποια ιστοσελίδα που υπάρχει μέσα σε έναν server. Μία ιστοσελίδα υπάρχει μέσα σε έναν server και είναι ... Διάβασε περισσότερο »

21st Feb 2017
Τι είναι cloud servers;

Cloud servers είναι οι servers αυτοί που είναι συνδεδεμένοι αναμεταξύ τους και στο σύνολο λειτουργούν σαν ένας. Ένα παράδειγμα σχετικά με τους cloud servers είναι το εξής: έστω μία εταιρεία φιλοξενίας ... Διάβασε περισσότερο »

21st Feb 2017
Τι είναι vps hosting;

Vps hosting είναι το web hosting που πραγματοποιείται με virtual private servers. Σε αυτού του τύπου το hosting, στην ουσία ένας dedicated server χωρίζεται σε λίγα "κομμάτια", όπου το κάθε κομμάτι αποτελεί ένα vps με δικούς του ... Διάβασε περισσότερο »

21st Feb 2017
Τι είναι root server;

Root server είναι ο διακομιστής αυτός ο οποίος για να το πούμε έτσι απλά, δεν βρίσκεται μέσα σε κάποιον άλλον.Συνήθως είναι ο dedicated server και μέσα του μπορεί να περιέχει άλλους, όπως vps, cloud, κλπ. Ο root ... Διάβασε περισσότερο »

21st Feb 2017
Τι είναι DDoS;

Το data center φιλοξενεί πολλούς servers, όπου ο κάθε τέτοιος φιλοξενεί μέσα του ιστοσελίδες, κλπ. Όταν εμείς βλέπουμε μία ιστοσελίδα, ουσιαστικά τη φορτώνει από ένα server ενός data center. Στην περίπτωση ... Διάβασε περισσότερο »

21st Feb 2017
Τι είναι server;

Server είναι ένας πολύ δυνατός υπολογιστής ο οποίος είναι συνδεμένος σε κάποιο δίκτυο (όπως πχ στο internet) και εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα αυτός που χρησιμοποιείται στο web ... Διάβασε περισσότερο »

21st Feb 2017
Τι είναι data center;

Data center είναι ένα μέρος στο οποίο υπάρχουν μέσα πολλοί servers και συνδέονται μέσω των υποδομών του με μεγάλες ταχύτητες στο internet. Έχει όλη την υποδομή και φροντίζει ώστε να βρίσκονται σε καλή ... Διάβασε περισσότερο »

21st Feb 2017
Τι είναι φιλοξενία στην Ελλάδα;

Φιλοξενία στην Ελλάδα είναι μία υπηρεσία web hosting που παρέχουν διάφορες εταιρείες, βάζοντας ουσιαστικά τις ιστοσελίδες μας σε ελληνικούς servers. Καλύτερα, μία εταιρεία μπορεί να μην έχει τους ... Διάβασε περισσότερο »

21st Feb 2017