ξεκινώντας από
€9.90 EUR
Μήνα
CLOUD1
1 vCPU
2GB RAM
20 GB SSD
20TB TRAFFIC
ξεκινώντας από
€13.00 EUR
Μήνα
CLOUD2
2 vCPU
4 GB RAM
40 GB SSD
20TB TRAFFIC
ξεκινώντας από
€21.00 EUR
Μήνα
CLOUD3
2vCPU
8 GB RAM
80 GB SSD
20TB TRAFFIC
ξεκινώντας από
€36.00 EUR
Μήνα
CLOUD4
4 vCPU
12 GB RAM
160 GB SSD
20TB TRAFFIC
ξεκινώντας από
€45.00 EUR
Μήνα
CLOUD5
8 vCPU
32 GB RAM
240 GB SSD
20TB TRAFFIC