ξεκινώντας από
€15.00 EUR
Μήνα
Vps (19 Διαθέσιμο)
50 GB Disk Space
2 Cores XEON
2GB RAM
1 Ipv4
50Mbps
Account Control Panel
FREE 24/7 Support
ξεκινώντας από
€20.00 EUR
Μήνα
Professional vps (9 Διαθέσιμο)
50 GB Disk Space
2 Cores XEON
4GB RAM
1 Ipv4
50Mbps
Account Control Panel
FREE 24/7 Support
ξεκινώντας από
€30.00 EUR
Μήνα
vps-plan30 (9 Διαθέσιμο)
100 GB Disk Space
4 Cores XEON
4GB RAM
1 Ipv4
50Mbps
Account Control Panel
FREE 24/7 Support
ξεκινώντας από
€35.00 EUR
Μήνα
Advanced vps (6 Διαθέσιμο)
150 GB Disk Space
4 Cores XEON
4GB Ram
1 Ipv4
50Mbps
Account Control Panel
FREE 24/7 Support
ξεκινώντας από
€40.00 EUR
Μήνα
Unlimited vps plan (10 Διαθέσιμο)
250 GB Disk Space
6 Cores XEON
6GBRam
1 Hosting Space
100Mbps
Account Control Panel
FREE 24/7 Support